''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO: PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

THÔNG BÁO: PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

Xem thêm

COVID-19

CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

THƯ VIỆN

    Chủ đề: " Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời"

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG                                Độc lập _Tự do – Hạnh phúc     Số: …..KHTV                                                                                   Tp Huế,  ngày 4  tháng 10 năm 2020   KẾ HOẠCH TUẦN