''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Loan
Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Email:
Điện thoại:  
Địa chỉ:  12 Lâm Hoằng - TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 4005