Thứ Hai, 27/09/2021

Buổi sáng

-CC: Triển khai nội quy học sinh

-Dạy học theo kế hoạch 100% tham gia đến trường học trực tiếp

-BGH hội ý công tác đầu tuần

-Báo cáo nhanh tình hình học sinh đến trường trước 7 giờ 45 về PGD (TPT)

-Báo cáo tình hình CB,GV,NV đã được tiêm vắc xin về PGD (C Huệ y tế)

Buổi chiều

-Dạy học theo kế hoạch

-Nhà trường trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (em Ý lớp 8/4; em Kiệt lớp 9/2)

-Hoàn thành việc tạo thẻ kiểm soát dịch cho hs (GVCN-VP)

-Liên đội, y tế, GVCN phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn HS các biện pháp phòng chống dịch

Thứ Ba, 28/09/2021

Buổi sáng

Dạy học theo kế hoạch

-Liên đội, y tế, GVCN phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn HS các biện pháp phòng chống dịch

Buổi chiều

Dạy học theo kế hoạch

-Liên đội, y tế, GVCN phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn HS các biện pháp phòng chống dịch

Thứ Tư, 29/09/2021

Buổi sáng

-Dạy học theo kế hoạch

-Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cho HS (Y tế-TPT)

Buổi chiều

-Dạy học theo kế hoạch

-Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cho HS (Y tế-TPT)

Thứ Năm, 30/09/2021

Buổi sáng

-Dạy học theo kế hoạch

-Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cho HS (Y tế-TPT)

Buổi chiều

-BDHSG theo kế hoạch

-14 giờ 30: Họp HĐSP tháng 10

+VP chuẩn bị các nội dung, biên bản, giấy mời họp CMHS gửi về GVCN các lớp

Thứ Sáu, 01/10/2021

Buổi chiều

Dạy học theo kế hoạch

SHL: GVCN phát giấy mời họp CMHS các lớp+ mời Ban đại diện CMHS trường

Thứ Bảy, 02/10/2021

Buổi sáng

-Dạy học bù TKB thứ Năm

-Bộ phận văn phòng phân công lực lượng chuẩn bị Hội trường, âm thanh, hướng dẫn ổn định các vị trí để xe Phụ huynh; .... ngày họp CMHS (ngày 3/10)

Buổi chiều

BDHSG theo kế hoạch

Chủ Nhật, 03/10/2021

Buổi sáng

Họp CMHS các lớp:

-Khối 9, 7: Họp từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00 (Tại phòng học các lớp)

-Khối 8,6: Họp từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 (Tại phòng học các lớp)

-Họp ban đại diện CMHS trường lúc 9 giờ 45 tại HT1

Thành phần:

         +Ban DDCMHS nhà trường năm học 2020-2021

         +Ban đại diện CMHS các lớp mỗi lớp cử 02 đại diện

         +BGH nhà trường cùng toàn thể 28 GVCN các lớp