''

Đăng nhập
 » Thi đua - Khen thưởng

Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 21:53 23/08/2017  

DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở:

 

1

Trần Thị Quả

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

 2

Võ Thị Mai Chi

Hiệu trưởng trường THCS Phạm Văn Đồng

 3

Đặng Hữu Phước

P.Hiệu trưởng trường THCS Phạm Văn Đồng

 4

Lê Thị Vân Anh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

 5

Võ Thị Phương Khanh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

 6

Nguyễn Tiến Dũng

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

 7

Trương Thị Bích Phương

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

 8

Bùi Thanh Hòa

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

* Danh hiệu Lao động tiên tiến:

Trường THCS Phạm Văn Đồng: 54 người

Stt

Họ và tên


Chức vụ - Đơn vị

1

Trần Thị Quả

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

2

Võ Thị Mai Chi

Hiệu trưởng trường THCS Phạm Văn Đồng

3

Đặng Hữu Phước

P.Hiệu trưởng trường THCS Phạm Văn Đồng

4

Nguyễn Thị Bích Loan

P.Hiệu trưởng trường THCS Phạm Văn Đồng

5

Lê Thị Vân Anh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

6

Võ Thị Phương Khanh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

7

Nguyễn Tiến Dũng

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

8

Trương Thị Bích Phương

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

9

Bùi Thanh Hòa

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

10

Thái Bá Trình

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

11

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

12

Lê Thị Thu Hằng

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

13

Trần Thị Kim Huế

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

14

Phan Ngọc Bích Thủy

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

15

Phan Thị Ngọc Linh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

16

Đặng Thị Hảo

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

17

Trương Thị Thanh Xuân

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

18

Lê Thị Vui

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

19

Nguyễn Anh Thi

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

20

Phạm Thị Kim Cúc

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

21

Phạm Thị Như Hà

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

22

Nguyễn Vũ Bình

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

23

Trần Thị Bạch Yến

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

24

Trần Văn Tân

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

25

Phan Thị Minh Thủy

Nhân viên kế toán trường THCS Phạm Văn Đồng

26

Trần Thị Hồng Hạnh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

27

Nguyễn Phước Thiện

Nhân viên thư viện trường THCS Phạm Văn Đồng

28

Trần Thị Minh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

29

Phan Thị Thúy Phượng

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

30

Nguyễn Chánh Vy

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

31

Huỳnh Thị Loan

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

32

Nguyễn Thị Ngọc Lý

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

33

Đặng Thị Bé

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

34

Hoàng Nữ Thủy Tiên

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

35

Phan Vũ Thanh Nhàn

Nhân viên TB-TN trường THCS Phạm Văn Đồng

36

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

37

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

38

Trần Thị Minh Kính

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

39

Nguyễn Khắc Niềm

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

40

Nguyễn Thị Định

Nhân viên văn thư trường THCS Phạm Văn Đồng

41

Hà Thị Kim Huế

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

42

Trần Thị Bạch Yến

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

43

Lê Viết Bảo Khánh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

44

Nguyễn Thị Hồng An

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

45

Lê Lương Thạnh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

46

Hoàng Thị Huyền Trang

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

47

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

48

Nguyễn Thị Ái Hà

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

49

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

50

Nguyễn Thị Kim

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

51

Dương Thị Cẩm Thạch

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

52

Huỳnh Ngọc Bảo Ánh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

53

Phạm Đức Linh

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

54

Đoàn Thị Mai Hồng

Giáo viên trường THCS Phạm Văn Đồng

Số lượt xem : 455

Các tin khác