''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

Cập nhật lúc : 14:51 07/10/2020  

Chủ đề: " Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời"

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG                                Độc lập _Tự do – Hạnh phúc

    Số: …..KHTV

                                                                                  Tp Huế,  ngày 4  tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

CHỦ ĐỀ: “CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”

       Căn cứ công văn số 2069/SGDĐT- GDCN-GDTX ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Trường THCS Phạm Văn Đồng thực hiện tuần lễ  với các nội dung cụ thể sau.

1. Mục đích, yêu cầu

       Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh công cụ học tập suốt đời cho người dân.

      Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Chủ đề Tuần lễ

      “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

      Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 tại trường THCS Phạm Văn Đồng.

7h30 ngày thứ hai 5/10/2020 Thư viện tuyên truyền, phát động dưới cờ cho toàn thể cán bộ GVNV và  học sinh toàn trường.

4. Nội dung hoạt động cụ thể và tổ chức thực hiện.

      - Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội, treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

     - BGH phổ biến, triển khai các hoạt động của Tuần lễ cho toàn bộ CB GVNV trong phiên họp hội đồng tháng 10/2020.

     - Phụ trách Thư viện tuyên truyền phát động dưới cờ cho toàn thể CB GVNV và học sinh toàn trường.

     - Nhà trường sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho toàn thể các bộ GVNV trong trường.

.    - Tổ chức các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập cho toàn thể CB GVNV.

     - Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ trên trang Website của trường.

     - Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học thân thiện

     - Phát động phong trào xây dựng ‘ tủ sách lớp học’, ‘ tủ sách học tập suốt đời” nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường.

     - Triển lãm sách, trưng bày sách tại thư viện trong suốt thời gian Tuần lễ diễn ra từ 1/10 - 7/10/2020.

     - Tiến hành phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bạn đọc mượn trả theo đúng thời gian quy định

     - Tiếp tục bổ sung sách, báo và nhập tài liệu, báo tạp chí hàng ngày vào phần mềm thư viện và sổ theo dõi hàng ngày.

     - Ngày 15/10/2020 gửi báo cáo, số liệu cụ thể kèm hình ảnh về các hoạt động của tuần lễ học tập suốt đời. cho phòng PGD.

      Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2020 của Thư viện Trường THCS Phạm Văn Đồng. Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc.

                                                                       Hiệu trưởng                                                                   Người lập

 

                                                                                                                                                        Lê Thị Hiếu Nghĩa

 

Số lượt xem : 38

Các tin khác